IoT Industries Slovakia EN |  SK

MQTT čet

Rýchlejší než by si čakal.


Vzorová aplikácia na demonštráciu publish-subscribe funkcionality MQTT komunikácie. Pokojne ju vyskúšaj.

Prihlásený užívatelia:© 2019-2023 IoT Industries Slovakia