IoT Industries Slovakia EN |  SK

Verzie

Ako napredujeme.


v1.0 (aktuálna)
- pridaný MQTT klient ako webová aplikácia

v0.9 (aktuálna)
- Zakázané vykonávať subscribe na topicy začínajúce '#' a '+'

v0.8
- doplnená slovenská verzia stránky
- pridané publikovanie COVID-19 štatistík cez MQTT

v0.7
- pridané šifrované spojenie pre web stránku (SSL/TLS)
- otvorené šifrované MQTT porty

v0.6
- doplnené informacie o brokerovi
- drobné dizajnové zmeny

v0.5
- zmenený dizajn

v0.4
- pridaný zoznam online užívateľov

v0.3
- pridaná notifikácia 'kto je online' pre nových užívateľov
- každý teraz publikuje na svoj topic
- každý publikuje správu 'is online' a 'is offline' ako retained
- vytvorená stránka s popisom verzií

v0.2
- zakázané tlačidlo "odoslať" a pole na písanie kým sa užívateľ neprihlási s nickom

v0.1
- inicálna verzia

© 2019-2023 IoT Industries Slovakia